Ledd
 
Et ledd er betegnelsen på en forbindelse mellom to eller flere knokler.
 
det fins tre hovedtyper av ledd: 
  • Bindevevsforbindelser
    • Syndesmoser
    • Suturer
  • Bruskforbindelser
  • Synovialledd (ekte ledd) '
Bindevesforbindelsene (Juncturae fibrosae) er delt i to, syndesmoser og suturer.
  1. Syndesmosene er bånd og mellombens hinner. Eksempler på bånd kan være leddbånd i knærne, som har ganske god bevegelighet. Mellombenshinner er eksempelvis forbindelsen mellom leggbenet og spolebenet (tibia og fibula), hvor bevegelsen er minimal.
  2. Suturer er omtalt i forbindelse med vekst. Mengden bindevev her er sparsom, og minker ettersom vi vokser, til slutt forbener disse leddene og blir en del av skjelettet. Surturer holder skallebenene sammen, og har relativ god bevegelighet under fødsel.
 
Bruskforbindelser (Juncturae cartilagineae)
 
Kan vi omtale som synkondrosene som består av massivt hyalin brusk, eksempelvis mellom ribbe og brystben (costa og sternum). Symfysen er en annen bruskforbindelse som er mellom de to hoftebenene (symphysis pubica).
Symfysen består av hyalin brusk på hver ende av hoftebenene, med fiberbrusk mellom som har en væskefylt spalte i midten. Tykkere fiberbrusk betyr større bevegelighet. 
 

Intervertebra discene er også en symfyse, altså det vi kjenner som mellomvirvelskivene. Anulus fibrosis som er fiberbrusk og nucleus pulposus(kjernen), den er som en drue i midten, utgjør tilsammen intervertebra discen. Det er forøvrig denne "druen" som sprekker og presser inn mot nervene(ryggmargen) når man for en prolaps, sagt veldig enkelt.

Her ser vi et sagitalsnitt av ryggraden (et vertikalt tverrsnitt gjort bakfra/forfra)

 

 

 
 
Synovialledd (juncturae synoviales)
 
Synovialleddene kjenner vi som ekte ledd, og er kanskje det første vi tenker på når vi hører ordet ledd. Det som kjennetegner synovialleddet er at knoklene er skilt fra hverandre med en så kalt leddspalte. Leddflate er en betegnelse på de delene av knoklene i et ledd som kommer eller kan komme borti hverandre under normale bevegelser. Disse delene er kledd med leddbrusk. Oftest er knoklene tilpasset hverandre, og da kaller vi den ene delen leddhodet og den andre leddskålen. Eksempler på dette kan være hoftekulen som faller naturlig inn i hofteskålen.
 

 
Leddene er lukket fulstendig til en leddhule med at en leddkapsel "forsegler" leddet.